Justeringsrett av moms

Kommunen har åpnet for mulighet til å få justert mva. på vei, vann og avløp.

Er du privat utbygger av boligfelt som har bygd ut vei, vann og avløp som skal overtas av det offentlige kan du ha mulighet til å få en avtale om justering av mva.

Kontakt oss 

Ta kontakt med oss for mer informasjon. 

Siri Sølvberg Andersen
Stab økonomi
Tlf: 37 01 31 20