Justeringsrett av moms - Arendal kommune

Justeringsrett av moms

Kommunen har åpnet for mulighet til å få justert mva. på vei, vann og avløp.
 
Er du privat utbygger av boligfelt som har bygd ut vei, vann og avløp som skal overtas av det offentlige kan du ha mulighet til å få en avtale om justering av mva.
 
Ta kontakt med oss for mer informasjon. 
 

Kontakt oss

Siri Sølvberg Andersen
Stab økonomi
Tlf: 37 01 31 20