Klage på vedtak - Arendal kommune

Klage på vedtak

  • Fristen for å klage er 3 uker fra du fikk vite om vedtaket
  • Klagen må være skriftlig og begrunnet
  • Klagen må være postlagt før fristen går ut
  • Men mindre kommunen endrer vedtaket sendes klagen til Statsforvalteren i Agder
  • Statsforvalteren avgjør klagen

Slik klager du

Skjema - klage på enkeltvedtak

Pålogging: MinID eller BankID. Hjelp til å logge på.

Du kan også sende klagen i posten: 

Arendal kommune
Enhet/avdeling 
Postboks 123
4891 Grimstad

Saksbehandling reguleres av forvaltningsloven.