Viltforvaltning og jakt

Jakttider

Informasjon om jakttider finner du på nettsidene til Miljødirektoratet. Jakttider - Miljødirektoratet.no.

Vilt som gjør skade

Hvis du skal felle vilt utenom ordinær jakttid, for eksempel på grunn av at viltet gjør skade, må du søke kommunen om fellingstillatelse. Kommunen kan gi tillatelse til felling av vilt som gjør skade på dyrket mark. En forutsetning for tillatelsen er at det er gjennomført tiltak for å forebygge skadeomfanget.
Søknad om fellingstillatelse sendes på e-post eller brev til vårt postmottak. 

Jegerprøve

Det er som oftest lokale jeger- og fiskeforeninger som arrangerer jegerprøvekurs.
Det er kommunen som har ansvaret for jegerprøvens teoretiske eksamen. 
Hvis du har spørsmål om jegerprøvekurs og jegerprøveeksamen, ta gjerne kontakt med kommunens skogbrukssjef.

Melde om påkjørt dyr

Ring politet på telefon: 02800