Tilskuddsordninger for skogbruk

Skogkultur

Før du søker bør du lese retningslinjer for prioritering av søknader om tilskudd til nærings- og miljøtiltak

Tilskudd 2024

  • Ungskogpleie: 50%
  • Markberedning: 30%
  • Suppleringsplanting: 10% (Til sammen inkludert statlige midler: 50 %)
  • Faghjelp: Inntil 40 000 kr. 

Klimamidler

Kommunene administrerer klimamidler fra staten. Statsforvalteren fastsetter satsene.

Tilskudd 2024

  • Gjødsling: 50 %. Søknadsfrist er 15. september. 
  • Tettere nyplanting: 60% på både plantekjøp og utsetting. (Gjelder inntil 50 planter pr. dekar utover fastsatt bonitetsavhengig minimumsantall). Søknadsfrist er 1. september og 25. november. 
  • Suppleringsplanting: 40% på både plantekjøp og utsetting. (Forutsetter bonitetsavhengig minimumsantall planter pr. dekar etter tiltak.) Søknadsfrist er 1. september og 25. november. 

Driftstilskudd og tilskudd til skogsveier

Hvis du skal søke driftstilskudd eller tilskudd til skogsvei, være oppmerksom på disse lokale retningslinjene. 

Slik søker du 

Søknadsskjema for alle tilskuddsordningene ligger på Landbruksdirektoratets nettside. 

Oversikt og skjema - alle ordninger for landbruk.