Skogfond

Denne artikkelen er over 1 år gammel og kan inneholde utdatert informasjon.

Hva er skogfond?

Formålet med skogfondet er å sikre bærekraftig forvaltning av skogressursene. Fondet består av midler skogeierne må sette av ved salg av tømmer og biobrensel. Skogfondet gir skogeierne bedre grunnlag for langsiktige investeringer. 

Les mer om ordningen

Landbruksdirektoratet - om skogfond 
Les mer om i skogfondforskriften.

Utbetaling fra skogfond

Skogeiere kan søke om refusjon av kostnader knyttet til ulike investeringer. Ønsker du utbetaling av midler fra skogfondkontoen din? Slik gjør du det: 

Registrere refusjonskrav

Endring av kontonummer

Hvis du har byttet bankkontonummer, må du selv endre dette på nett. Slik gjør du det: 
Statsforvalteren i Agder - Endre kontonummer skogfond.

Trenger du hjelp?

Ta kontakt med kontakt skogbrukssjefen.

Tilskuddsordning - kommunale rentemidler fra skogfond

Organisasjoner og institusjoner kan søke tilskudd til prosjekter og formål som kommer den lokale skogbruksnæringen til gode. Les mer om rentemidler på Landbruksdirektoratet sin nettside.

Send søknaden på e-post til postmottak@arendal.kommune.no eller pr. post til Arendal kommune, skogbruk
Postboks 123, 4891 Grimstad.

Søknadsfristen er 1. november hvert år.