Melde om skadde eller døde dyr

Kommunen har ansvar for å ta seg av skadet vilt. De praktiske oppgavene rundt dette blir ivaretatt gjennom en avtale kommunen har inngått. 

Påkjørte dyr

Kommunen har en avtale med jegere som søker etter og håndterer skadet hjortevilt (rådyr, elg og hjort) og småvilt som er påkjørt. 

Skadde eller påkjørte dyr meldes til politiet på telefon 02800, som varsler videre. 

Når du melder ifra:

  • Gi nøyaktig beskrivelse av hvor dyret er observert- gjerne nærmeste adresse.
  • Om dyret er dødt eller levende, og hvilken retning dyret løp hvis det har forsvunnet fra stedet.
  • Oppgi navn og telefonnummer.

Døde dyr på privat grunn

Døde dyr på privat grunn er grunneiers ansvar. Det betyr at eier selv må fjerne dyret.  

Døde husdyr 

Hvis du finner et dødt husdyr, som f.eks. katt eller hund, kan du kontakte veterinærvakta. 
Tlf: 37 69 99 99
Smådyrvakta i Aust-Agder

Døde dyr i skjærgården 

Døde eller syke fugler 

Vi har ingen innsamlingsordning i Arendal kommune. Det er greit å la døde fugler ligge, men hvis du ønsker å fjerne den fra eiendommen kan du selv grave den ned eller kaste den i restavfallet. Bruk engangshansker og munnbind.

Hvis det blir påvist fugleinfluensa i vår kommune vil vi informere om hvordan døde og syke fugler skal håndteres. 

Hvis du finnner døde eller syke fugler kan du melde det til Mattilsynet. Meld fra om døde eller syke fugler på mattilsynet.no