Landbruksvei

Søknader om nybygging eller ombygging av landbruksveier blir behandlet av kommunen etter landbruksveiforskriften. Eventuelle søknader om ettergodkjenning av allerede bygde landbruksveier, skal skje etter plan- og bygningsloven. 
Les om bygging og drift av landbruksveier på skogsvei.no.

Enkle, midlertidige driftsveier som medfører ubetydelige terrenginngrep, er ikke søknadspliktige og kan bygges uten godkjenning dersom de ikke kommer i konflikt med andre interesser. Slike veier blir ikke dekket av skogfond.

Slik søker du

Veiledning og søknadsskjema ligger på Landbruksdirektoratets nettside. 

Søke om bygging av landbruksvei