Næringsliv

Grønn næringsutvikling

Arendal kommunes hovedfokus innenfor grønn næringsutvikling er omstilling og vekst i eksisterende næringsliv, samt tilrettelegging for aktører innen batteriverdikjeden.