Bli fritidskontakt

Hva gjør en fritidskontakt?

Som fritidskontakt (støttekontakt) vil du bidra til at personer med ulike utfordringer får en meningsfylt fritid og et mer sosialt liv. En fritidskontakt hjelper personen til å styrke hans eller hennes fritidsinteresser og sosiale nettverk.

Hvem kan bli fritidskontakt?

Vi trenger fritidskontakter som kan jobbe innen rus og psykiatri, samt med fysiske og psykiske funksjonshemninger. Våre tjenestemottakere er barn, ungdom og voksne med ulik grad av behov for tilrettelegging.

Vi ønsker deg som er sosialt engasjert, har evne til å sette i gang aktiviteter og finner glede i å hjelpe andre mennesker. Du bør være en god rollemodell, være trygg på deg selv og ha evnen til å samarbeide. Det er ingen krav til fagutdanning for å være fritidskontakt, med det legges stor vekt på personlig egnethet.

Oppdrag som fritidskontakt påvirker ikke stillingsprosenten for personer som jobber i kommunen. Det betyr at du, uavhengig av eventuelle andre stillinger, kan være fritidskontakt.

Krav: 

  • Du er 18 år eller eldre.
  • Førerkort klasse B.
  • Gode norskkunnskaper.

Politiattest kreves for alle nye fritidskontakter.

Interesser, alder, kjønn og personlighet er viktig når vi prøver å koble riktig fritidskontakt og deltaker sammen. Derfor vil vi gjerne vite mest mulig om hva du liker å gjøre.

Hva forventer vi av deg?

  • At du har tid til å møte deltakeren 2- 3 timer ca. 1 gang i uka. 
  • Vi ønsker at du skal kunne binde deg for minst ett år. Dette skaper stabilitet for deltakeren. 
  • Alkohol og andre rusmidler skal ikke nytes i samvær med deltaker.

Hva tilbyr vi?

Arbeidstid

Arbeidstiden er primært ettermiddag og kveld, men noe dagarbeid og helgearbeid kan også være aktuelt.

Lønn

Fritidskontakter får timegodtgjørelse av kommunen og kjøregodtgjørelse etter avtale. Pr.  mai 2024 er timelønnen kr 261 pr. time inkludert utgiftsdekning. 

Oppdragsavtale

Alle fritidskontakter signerer en avtale når de får oppdrag. Avtalen beskriver målsetting, timeantall, lønn osv. 

Slik søker du

Send e-post eller ring oss dersom du ønsker å bli fritidskontakt. Si litt om hvorfor du ønsker å bli fritidskontakt og legg gjerne ved en CV.

Hva skjer videre?

Du får svar fra oss. Hvis du er en av de fritidskontaktene vi trenger, vil vi ta kontakt for å avtale et intervju. På intervjuet må du ha med navn og telefonnummer til minst 2 referanser. 

Etter intervjuet sjekker vi referansene dine og vurderer din personlige egnethet. Det vil variere hvor lang tid det tar før du får tilbud om oppdrag utfra kommunens behov og dine ønsker. 

For fritidskontakter

Skriv ut timeliste (PDF, 378 kB)

Kontakt oss 

tilrettelagtfritid@arendal.kommune.no