Tips til å starte en forening

Starte en forening

Her er noen tips til hvordan dere går fram hvis dere vil starte en forening:

  1. Kall inn til stiftelsesmøte, der dere velger et ordinært styre og vedtar lover/vedtekter.
  2. Etter stiftelsesmøtet lager dere en stiftelsesprotokoll. Eksempel på stiftelsesprotokoll (PDF, 131 kB).
  3. Meld dere inn i Frivillighetsregisteret. Da får dere organisasjonsnummer og kan søke om momskompensasjon og støtte fra Grasrotandelen til Norsk Tipping. 
  4. Send melding til kommunen om at foreningen er stiftet og legg ved stiftelsesprotokollen, så vil dere få all informasjon vi sender ut om tilskuddssordninger, søknadsfrister m.m.  

Melde foreningen inn i en paraplyorganisasjon

Skal dere melde dere inn i en paraplyorganisasjon, som f.eks. Norges idrettsforbund  eller Vellenes Fellesorganisasjon? Dere kan finne standardvedtekter og gode tips på deres nettsider.