Kulturlunsj - Arendal kommune

Kulturlunsj

Tirsdag 6.desember kl 12.00: Kvinnehistorie i Arendalsområdet
v/historiker Hilde Larsen Austarheim

Sted: Tyholmen frivilligsentral (Den gamle tollboden/"Senter for eldre") 

Foredrag om kvinners kår og hvilke posisjoner de har hatt her i området gjennom historien. Varighet ca 40 minutter. Entré kr 70, inkludert kaffe/te, rundstykker og liknende. 

Kulturlunsj 06.12.2022 - Klikk for stort bilde

Kulturlunsjene arrangeres noen ganger i året. Her er det foredrag om historiske temaer, gjerne med tilknytning til Arendal, samt salg av mat og kaffe. Kom gjerne med forslag til temaer og foredragsholdere.

Arr.: Arendal kommune, kulturnettverket