Sti for alle - Arendal kommune

Sti for alle

Våren 2021 startet Hoves venner og Arendal kommune et samarbeid med formål om å lage en sti som hadde så mange benker og var så godt merket at de aller fleste skulle kunne komme seg trygt ut på tur.

Nå står to stier med rundturer klare. Den ene har utgangspunkt fra Hove leir v/amfiet og ut til Markopp, og den andre fra parkeringsplassen utenfor Hove camping ut til Hovekilen. Begge rundturene er på 800 meter og har 100 meter mellom hver benk. Stiene er godt merket slik at du hele tiden vet at du er på riktig vei mot neste benk. Det er satt ut plakater som viser hvor rundturene går og hvor benkene står.

Andelen med eldre i samfunnet øker, og det er viktig at vi tilrettelegger for at flest mulig kan opprettholde et aktivt liv. De nye stiene er et viktig tilbud som kan bidra til at flere kan oppleve fysisk og psykisk velvære i et svært populært turområde som legger opp til møter mellom mennesker på tvers av generasjoner.

Arendal kommune takker for fantastisk innsats fra Hoves venner og støtte fra Agder Fylkeskommune og Sparebanken Sør og ønsker alle som vil en riktig god tur. 

Her kan du finne kart og oversikt over stien fra Hove leir til Markopp (PNG, 409 kB).
Her kan du finne kart og oversikt over stien fra Hove Camping til Hovekilen (PNG, 416 kB).