Byvåpenet - Arendal kommune

Byvåpenet

Arendals byvåpen ble vedtatt av Arendal bystyre 26.09.1923 og godkjent ved kongelig resolusjon av 07.11.1924. Det er tegnet av frøken C. Aubert (hva C'en står for har vi ennå ikke klart å finne ut av) etter utkast av konsul Frederik Barth. Det viser en krysseiler, et tremastet skip av 1700-tallstype, på tre bølger. Skjoldet har turkis bakgrunn og hvitt motiv. Kronen med fem tagger er i gull.

Historien om byvåpenet

Midt på 1700-tallet hadde Arendals borgervæpning en fane med et liknende skipsmotiv, men uten bølger. 

Fra 1820-årene finnes et bysegl med skip og sjø i bakgrunnen og en forgrunn av grantrær og fjellknauser, nærmest som et landskapsbilde. Innfelt i denne fremstillingen var riksvåpenet med krone over. Seglet var byfogdens, og det var som statlig embetsmann han hadde riksvåpenet med. Dette seglmotivet ble etter hvert også byens kommunale våpen. Under Arendals 200-årsjubileum i 1923 ønsket man en enklere utførelse av byvåpenet, og resultatet ble dagens byvåpen.

Det gamle byvåpenet som var i bruk til 1923

Arendals byvåpen på sent 1800-tall - Klikk for stort bildeArendals byvåpen fra 1800-tallet til 1923.    Byvåpen fra 1905 av Hugo Gerhard Ströhl - Klikk for stort bildeAlternativt byvåpen fra 1905 av heraldiker Hugo Gerard Ströhl. Tilsynelatende ikke tatt i bruk.