Bomsholmen fløtingsmuseum

Om museet

Bomsholmen fløtingsmuseum ligger ved Nidelva, mellom Hammeren bru og E18-brua på Røed i Øyestad. Det forteller om tømmerfløtingens historie i Arendalsvassdraget helt tilbake til 1600-tallet. Tømmeret ble fløtet helt fra Vrådal i Telemark til Nidelvas utløp. Ved Asdal bom like nedenfor Bomsholmen ble det stoppet for sortering før det ble videre til eierne.

Museet består av fire bygninger. Den ene bygningen er Lønningshuset, eller Regnskapsbua som den også ble kalt, et våningshus fra 1850-årene som ble brukt som kontor.  

Den andre bygningen er Tauhuset, som ble reist som feste for bommen, trolig i 1860-årene. Fundamentet er en laftet tømmerkiste fylt med stein. Over dette ble det reist et lager for tauverk som ble brukt til å holde tømmer og bom fast med, særlig i flomtider. Det rommer i dag museets hovedutstilling.  

Den tredje bygningen er "bomkaret", som rommer et stort brattspill som som ble brukt til å åpne og stenge bommen med.  Den fjerde bygningen er en mannskapsbrakke som opprinnelig sto i Vrengen. Den brukes som møte- og skolerom.

Bare små rester er bevart av selve bommen i elva, men historien blir formidlet gjennom de bevarte bygningene, kart, gjenstander, filmer, bilder og modeller.  

Det var Nidarå Fellesfløtningsforening som eide anlegget.  Da tømmerfløtingen opphørte i 1971 fikk Øyestad Historielag overta tomt, bygninger og utstyr som ble brukt i fløtingen til bevaringsformål.

Historielaget driver i dag museet i samarbeid med Arendal kommune og Aust-Agder museum og arkiv.  

Åpningstider

Hver søndag 12:00-16:00 i perioden 25. juni-20. august.
Grupper utenom åpningstid: Etter avtale på tlf 91 71 45 46

Kontakt oss 

Museumsformidlingen for lokalmuseene i Arendal

Karin Kärrman
Tlf: 37 02 59 25

Styreleder 

Hans Tørner Mydland
Tlf: 91 71 45 46

Besøksadresse

Bomsholmen 8
4823 Nedenes
Vis i Google-kart 

Postadresse

Bomsholmen museum 
v/Hans Tørner Mydland
Moen 7
4849 Arendal

Buss til Bomholmen

Linje 101 mellom Eydehavn og Grimstad til Natvig.