Ubuntu - Arendal kommune

Ubuntu

Ubuntu er bantuspråk for "Jeg er - fordi du er". Et nettverk for internasjonale mennesker som søker felleskap, aktivt medborgerskap og utvikling i sosiale nettverk.

Ubuntu har ca. 100 medlemmer, som samles 4-6 ganger i året for gjensidig informasjon, hygge og nettverksbygging. Medlemmene kommer fra internasjonale bedrifter, derfor snakker vi engelsk.

Har du lyst til å bli med i Ubuntu?  Send mail til: nishi.asdal@arendal.kommune.no

In English

A network for people with an international mindset where the aim is community building, interactive response, and social networking.
Ubuntu has around 100 members with 4 to 6 events a year where we have information, socializing and networking. Most of our members work in different international firms.

Would you like to join us?  Please send mail to nishi.asdal@arendal.kommune.no.

Kontakt oss

Nishi Asdal
Tlf 99 02 11 22 

Besøksadresse
Arendal kultur- og rådhus
Sam Eydes plass 2
4836 Arendal