Barnekultur / Den Kulturelle Skolesekken

Noen ganger i året samarbeider vi om barnekulturaktiviteter med andre aktører, som biblioteket og Barnekunstfestivalen. Det er gratis å delta på aktiviteter i vår regi. 

I tillegg kommer Den Kulturelle Skolesekken (DKS), som finansieres av spillemidler fra staten og forvaltes av  Agder fylkeskommune. Fylkeskommunen lager tilbud for alle skoler (også videregående skoler) i hele Agder. 

Hver kommune får også en sum til egne tilbud. DKS i Arendal kommune formidler kulturtilbud til alle grunnskoler i Arendal. Det deles inn i fire områder: Kulturvern, musikk, kunst og scenekunst.