Oppfølgingstjenesten

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr tjenester til personer med psykiske utfordringer. Målet med tjenesten er at du skal bli mest mulig selvstendig i dagliglivet og at du mestrer dagliglivet med de utfordringene du har.

Tjenesten kan gis i form av:

  • Mestringssamtaler med fokus på at du skal mestre og ha mening i hverdagen.
  • Praktiske gjøremål – vi kan gi veiledning og motivering til at du mestrer praktiske daglige gjøremål. For eksempel husarbeid, organisere hverdagen, huske avtaler, enkel hverdagsøkonomi og planlegge og bestille matvarer.
  • Samarbeid med andre hjelpeinstanser.
  • Komme i meningsfylt aktivitet.

Hjelpen kan gis på dag- og kveldstid. Omfanget er avhengig av ditt behov.

Åpningstider

Mandag: 08:00-20:30
Tirsdag: 08:00-15:30
Onsdag: 08:00-15:30
Torsdag: 08:00-20:30
Fredag: 08:00-15:30
Lørdag: 09:00-15:00

Hvem kan få tilbudet?

Personer over 18 år med psykiske utfordringer som har behov for bistand til å mestre eget liv.

Slik søker du

Ta kontakt med Arendalshjelpa. 

Hva koster det?

Tjenesten er gratis. Hvis du bruker transport i forbindelse med tjenesten, betaler du etter disse satsene:  

Transport - sosial- og miljøturer
Transport - sosial- og miljøturer Pris Merknad
Kjøring inntil 20 km. kr 4 pr. km. Deretter kr 2 pr. km. To personer kr 2 pr. km.
Tak pr. mnd. for kjøring korte turer med kommunale tjenestebiler kr 1 553 pr. mnd.