Hjelpende hånd-kortet

Hva er hjelpende hånd-kortet?

Hjelpende hånd-kortet laget for å gjøre det lettere for andre å hjelpe deg hvis du trenger det. 

Kortet er like stort som et kredittkort og har en tekst om hva som er viktig for deg å få hjelp til. Det kan brukes for eksempel når du reiser med buss, taxi eller er i en bank eller i butikken. Når du viser kortet er det lettere for den du henvender deg til å vite hva du trenger hjelp til uten at du må si det så høyt at andre kan høre. 

Kortet har to sider. Den ene siden viser hva du trenger hjelp til. På den andre siden skriver du inn navnet ditt og hvis du ønsker det; et telefonnummer som kan brukes i nødstilfeller. Kortet er gult, slik at det er lett å se. 

Hvilken tekst skal stå på kortet?

Vi kan hjelpe deg å utforme den teksten som passer best for deg, men her er noen eksempler: 

Hjelp meg dit du skal

Hvis det er vanskelig å følge med når du skal gå av bussen. Kan også brukes hvis du trenger følge helt inn i f.eks banken.

Vær tålmodig om jeg er forvirret

Hvis du lett blir oppjaget og mister oversikten i nye omgivelser der du opplever stress. 

Hjelp meg om jeg trenger det

Hvis det er vanskelig å få til billettautomater og nye betalingsordninger i butikker. 

Snakk høyt og tydelig

Hvis du har nedsatt hørsel.

Se på meg når du snakker

Hvis det er vanskelig for deg å opptatte det andre sier når det er mye som skjer rundt deg.

Hvem kan få kortet?

Alle kan få kortet, og det er ikke diagnoseavhengig. 

Hvordan kan jeg få kortet?

Ta kontakt med oss, så hjelper vi deg.