Digital hjemmeoppfølging

Hva tilbyr vi?

Digital hjemmeoppfølging er bruk av teknologisk løsninger som gjør at du kan følges opp av helse- og omsorgstjenesten hjemme. Du gjør avtalte målinger i din egen stue og svarer på enkle spørsmål om din helsetilstand via et nettbrett eller smarttelefon. Du kan få låne nettbrett av kommunen. Sykepleiere følger opp målingene daglig og tar kontakt med deg hvis det er tegn til forverring av din helsetilstand.

Trenger du akutt hjelp?

Digital hjemmeoppfølging er ikke en akutt helsetjeneste. Er du syk og trenger legehjelp, kontakt din fastlege. Ring legevakt 116 117 når fastlegen ikke er tilgjengelig og hjelpen ikke kan vente. Ved livstruende sykdom eller skade ring 113.

Hvem kan få tilbudet?

Målgruppen er pasienter med kroniske sykdommer (f.eks. KOLS, hjertesvikt og diabetes type 2) og risiko for forverring av tilstanden, risiko for reinnleggelse i sykehus eller økt behov for helse- og omsorgstjenester.

Hvordan du tilbudet?

Ta kontakt med oss på telefon eller e-post.

Hva koster det?

Tilbudet er gratis.