Kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH)

Hva er kommunal øyeblikkelig hjelp?

Tjenesten er et alternativ til innleggelse på sykehus for innbyggere i Arendal, Froland, Åmli, Nissedal, Risør, Gjerstad, Tvedestrand, Grimstad og Vegårshei.

Sengeplassene er på Østre Agder helsehus sammen med Arendal legevakt.

Oppholdet vil normalt vare 3-5 døgn. 

Hvem kan få tilbudet?

Pasienter som trenger en medisinsk behandling. Det er fastlege, legevaktslege eller sykehuslege som legger inn pasienter i samråd med KØH-legen. Pasientene må være tilsett av en lege og det må foreligge en behandlingsplan i forkant av innleggelse. 

Eksempler på pasientgrupper som kan være aktuelle:

 • smertebehandling etter fall
 • infeksjoner (urinveisinfeksjon, lungebetennelse)
 • væskebehandling
 • økende pustebesvær
 • økende forvirringstilstand
 • kvalme og oppkast
 • mage- og tarmproblemer
 • personer med lettere eller moderate psykiske helse og /eller rusproblemer som kan behandles etter vanlige allmennmedisinske metoder

Eksempler på pasientgrupper som ikke er aktuelle:

 • brystsmerter
 • akutt funksjonssvikt hos eldre uten kjent årsak
 • mistanke om psykose, svær uro, selvmordsproblematikk eller alvorlig selvskading
 • akutt og uavklart rusmiddelforgifting
 • barn under 18 år

Hva kan du forvente etter innleggelse

 • rask igangsetting av behandling, observasjon og oppfølging i samsvar med behandlingsplanen
 • daglig undersøkelse av KØH-lege
 • lege i beredskap 24 timer i døgnet/7 dager i uken
 • sykepleier til stede på avdelingen 24 timer i døgnet/7dager i uken
 • tilgang til fysioterapeut mandag - fredag
 • tett samarbeid om overføring til tilbud i egen kommune før utskriving

Hva koster det?

Oppholdet er gratis. 

Ambulant KØH 

Ved ledig kapasitet tilbyr vi også ambulant KØH i 3 ulike løp:

 1. Faglig veiledning og praktisk bistand - Sykepleier til sykepleier
 2. Ambulant oppfølging etter innleggelse KØH – Trygghet i overføringsfase
 3. Medisinsk behandling i hjemmet -  Krav til innleggelse