Tankeviruskurs

Hva tilbyr vi?

Tankevirus er et nyttig og gøyalt mestringskurs om hvordan tankene og oppmerksomheten påvirker humøret og handlingene dine. Kurset er utviklet av norske psykologer og forskere, og presenterer negative tanker som ulike tankevirus som kan behandles med psykologiske vitaminer. 

I løpet av tre samlinger á 2 timer får man innføring i ulike typer tankevirus og lærer ulike metoder for hvordan man kan forholde seg til disse på en hensiktsmessig måte.

Målet med kurset

  • Kunnskap om normalfungering og hvor vanlig det er å ha negative tanker. Du lærer at tanker i seg selv er harmløse, det er hvordan vi reagerer på tanker som potensielt kan gjøre oss syke.
  • Kunnskap om det psykologiske immunforsvaret, og om hvordan det påvirker psykisk helse. Du lærer også om hvordan du skal ta vare på det psykologiske immunforsvaret ved å lage gode rammer for deg selv. 
  • Kunnskap om ulike tankevirus, og trening i å identifisere dem hos deg selv.
  • Ved hjelp av psykologiske vitaminer lærer du hensiktsmessige måter å forholde deg til tankene dine slik at du i større grad kan fungere, også i perioder med mye negative tanker.

Hvem kan få tilbudet?

Dette kurset er derfor for alle som er mellom 18 og 67 år – fra deg som sliter med angst eller depresjon til deg som ønsker å lære mer om hvordan psykologi påvirker oss i hverdagen.

Hva koster det?

Kurset koster 300 kr. Regning blir sendt etter kursstart.

Påmelding

Ta kontakt med Frisklivssentralen på e-post eller telefon for mer informasjon og påmelding.

Nettsider vi anbefaler

Tankevirus - en prisbelønnet metode rettet mot forebygging og tidlig behandling av lette til moderate psykiske plager.