Aktiv med KOLS

Hva tilbyr vi?

«Aktiv med KOLS» er et kurs som kan bidra til bedre mestring i hverdagen. Kurset består av temasamlinger med undervisning, erfaringsutveksling og trening i gruppe. Vi tar opp temaer som fysisk aktivitet, kosthold, røykeslutt, inhalasjonsteknikk, medisiner, psykisk helse og mestring av dagliglivet. 

Hvem kan få tilbudet?

Voksne som: 

  • har KOLS grad I-III eller symptomer på KOLS
  • kan komme seg til og fra kurset på egenhånd

Vi har en individuell samtale før kurset der vi sammen finner ut om tilbudet er noe for deg. Du må ha henvisning fra lege.

Sted og tid

Kurset går over 8 uker med samlinger 2 ganger i uka på Frisklivssentralen på Myratunet. 

Hva koster det?

300 kr pr. kurs.

Påmelding

Ta kontakt med Frisklivssentralen på e-post eller telefon for mer informasjon og påmelding.

Nyttige lenker

Helsenorge.no - helseskader ved røyking

LHL.no - Kols