Tolk

Arendal kommune har ikke lenger egen tolketjeneste.

Rett til tolk

Kommunen har plikt til å skaffe tolk når dette er nødvendig for å kunne gi kommunale tjenester. Når det er behov for tolk i kontakt med Arendal kommune er det tjenesten som bestiller tolk. Kommunen har rammeavtale for tolketjenester med Salita Tolke og Translatørtjenester AS. 

Trenger du tolk til privat oppdrag?

Ønsker du å benytte tolk eller oversetter som privatperson kan du finne oversikt over tolker i nasjonalt tolkeregistrer Utgiftene til dette må du dekke selv.