Tilskudd

Tilskudd til utredning og prosjektering 

Hvis du har behov for tilpasning av boligen din, for eksempel på grunn av nedsatt funksjonsevne hos deg eller annet husstandsmedlem, kan det være du trenger hjelp av en fagperson for å finne en god løsning. Du kan få en arkitekt eller annen fagperson til å tegne forslag og prosjektere hvilke endringer som kan gjøres. Du kan søke om tilskudd til å dekke utgiftene til utredning og prosjektering. Dette tilskuddet kan du søke om før du søker om lån eller tilskudd til å tilpasse boligen din. 

Slik søker du

Søknad om tilskudd til utredning og prosjektering skal sendes til Arendal kommune. 
Last ned søknadsskjema
Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden på servicesenteret vårt eller hos NAV.

Tilskudd til tilpasning av bolig

Har du behov for å tilpasse boligen du bor i, kan du søke om finansiering av små eller store ombygginger eller tilpasninger.
Les mer på Husbanken sin hjemmeside.

Slik søker du

Søknadsskjema finner du på Husbankens nettside
Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden på servicesenteret vårt eller hos NAV.

Tilskudd til etablering i egen bolig

Tilskuddet skal bidra til å skaffe egnede boliger for vanskeligstilte på boligmarkedet. Tilskuddet skal også sikre at vanskeligstilte kan bli boende i en egnet bolig.
Les mer på Husbanken sin hjemmeside.

Slik søker du

Søknadsskjema finner du på Husbankens nettside
Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden på servicesenteret vårt eller hos NAV.