Startlån

Hvem kan få startlån?

Startlån kan være en inngang til boligmarkedet for husstander som ikke får vanlig boliglån eller som har vanskeligheter med å bli boende i boligen sin. Har du lav inntekt kan startlånet kombineres med tilskudd eller bostøtte.

Startlån kan gi deg mulighet til å få en nøktern og rimelig bolig. 

Vi legger vekt på at:

  • du har langvarige problemer med å finansiere egen bolig
  • du har benyttet muligheten til sparing ut ifra din økonomiske situasjon

Startlånet er behovsprøvd.
Her ser du aktuelle målgrupper for startlån.

Hva kan du få startlån til?

Les mer om startlån på Husbanken sin nettside.

Hvor mye kan jeg låne?

Les mer om startlån på Husbanken sin nettside.

Før du søker

Før du bestemmer deg for å søke lån og tilskudd anbefaler vi at du beregner ditt budsjett og setter deg inn i det å ha et boliglån. Les mer om startlån på Husbanken sin nettside.

Slik søker du

Søknadsskjema for startlån
Du kan få hjelp til å fylle ut søknaden på Servicesenteret i kommunen eller hos NAV.
Søknader behandles fortløpende. Du vil få skriftlig svar innen 3 uker.

For deg som allerede har startlån

Det er kommunen som innvilget lånet ditt, men det er Lindorff som følger deg opp som kunde. Hvis du har spørsmål om betaling eller andre spørsmål tar du kontakt med dem. Du kan også bruke deres selvbetjeningsløsning hvor du finner mye informasjon om lånet ditt. Gå til Lindorff MinSide