Kommunal bolig

Hvem kan få tilbudet?

Du kan søke om leie av kommunal bolig om du ikke klarer å skaffe deg en egnet bolig selv eller med annen offentlig hjelp. 

Slik søker du

Søknadsskjema - kommunal bolig (PDF, 154 kB) Du sender søknaden til kommunens postmottak. 

Det er NAV som tildeler kommunal bolig.

Spørsmål om leieforhold

Hvis du leier en kommunal bolig og har spørsmål om kontrakt, faktura eller ønsker å melde om feil eller mangler ved boligen, kontakter du Arendal eiendom.

Lover og regler

Forskrift om tildeling av kommunal bolig.

Hva koster det?

Pris i henhold til husleiekontrakt. 

Er du  i en akutt situasjon?

Hvis du ikke har bolig kan du lese mer her.