Kirkevergen

Kirkevergen er lokal gravferdsmyndighet og har ansvar for gravplasser og gravferdstjenester for alle innbyggere i kommunen. Du kan finne mer informasjon på hjemmesiden til Kirken i Arendal.

Priser

Gravfesteavgifter - priser
Festeavgift Pris
Festeavgift pr. år kr 380
Navnet minnelund innenbys boende kr 15 000
Navnet minnelund utenbys boende kr 21 250
Anonym minnelund innenbys boende kr 10 000
Anonym minnelund utenbys boende kr 16 250

Kontakt 

Kirkevergen

Tlf: 37 06 11 00