Introduksjonsprogram

Introduksjonsprogrammet (Intro) er et kommunalt opplæringstilbud til deg mellom 18 og 55 år som er bosatt i Arendal kommune etter avtale med IMDi. Du har både rett og plikt til å delta på Intro. Her lærer du norsk og samfunnskunnskap og får kunnskap om hvordan du kan ta videre utdanning eller få en jobb. Programmet er på full tid, dvs. 37,5 timer pr. uke. og går over to år (tre ved behov). Du får introlønn mens du går på Intro.

Opplæringen skjer på Arendal voksenopplæring og er et samarbeid mellom skolen og NAV. 

Her kan du lese hvem som har rett og plikt til norskopplæring

Informasjon på andre språk

Informasjon om det norske utdanningssystemet på mange språk.