Familiegjenforening

Familiegjenforening omtales også som familieinnvandring eller familieetablering. Det er UDI som behandler søknad om familiegjenforening

Kommunen har ingen rolle i søknaden og får heller ingen opplysninger om familiegjenforening fra IMDI eller UDI. Vi oppfordrer deg som har fått familiegjenforening fra utlandet om å sette deg inn i kommunens tjenester.

Helsetjenester ved familiegjenforening

Akutt helsehjelp

Alle har rett på akutt helsehjelp. Trenger du akutt helsehjelp, kontakt legevakten

Vaksinasjon

Barn og ungdom i alderen 0-20 år har rett til gratis vaksiner gjennom barnevaksinasjonsprogrammet. Det er helsestasjonen og skolehelsetjenesten som gir vaksinene. Hvis du er mellom 16 og 20 år, ta kontakt med vaksinasjonskontoret hvis du ikke er fullvaksinert eller mangler noen vaksiner du har rett på.

Personer med plikt til tuberkuloseundersøkelse 

Disse personene har plikt til tuberkuloseundersøkelse:

  • Personer som kommer fra land med høy forekomst -  hvis de skal oppholde seg mer enn tre måneder i Norge. 
  • Alle flyktninger og asylsøkere, selv om de kommer fra et land som ikke står på lista over høyforekomstland. 

Se hvilke land dette gjelder på Folkehelseinstituttets nettside.

Alle som har plikt til tuberkuloseundersøkelse vil få informasjon om dette ved ankomst til Norge. Hvis du ikke har fått slik informasjon og finner ditt land på oversikten, ta kontakt med kommunen for å avtale undersøkelse.

Fastlege

Arendal kommunen kan for tiden ikke tilby fastlege for nye innbyggere. Vi anbefaler at man ved familiegjenforening spør ektefellens fastlege om denne har mulighet for å tilby legetjenester også til den nyankomne. 

Hvis svaret på dette er nei, vil personen ved akutt behov kunne henvende seg til LIS1 lege ved Kystveien Legesenter, Legegruppen Arendal eller Bjorbekk legesenter.