Dampen - ung kvalifiserende møteplass

Hva er Dampen? 

Dampen er et helhetlig tilbud til ungdom fra 16 til 29 år. Målet er å fremme overgangen til arbeid og utdanning.

Hvem kan få tilbudet?

  • Ungdom fra 16-29 år som står utenfor arbeid og utdanning.
  • Ungdom som trenger tett oppfølging.
  • Ungdom som trenger en sosial arena hvor de kan oppleve støtte, trygghet, raushet og mestring. 
  • Ungdom som trenger å øve på oppmøtekompetanse.
  • Ungdom som har behov for kartlegging og karriereveiledning

Hva tilbyr vi? 

Vi har fokus på mestring, trygghet, tillit og stabilitet.  Du får tett oppfølging over tid ut mot arbeid og eller utdanning. Vi kan tilby karriereveiledning, kartlegging og avklaring. CV og jobbsøking, aktuelle fellesfag, samt andre ulike aktiviteter på dagtid.  

Dampen er et samarbeid mellom Arendal kommune, NAV Arendal og Agder fylkeskommune. Jobbklar ung er en aktiv samarbeidspartner. 

Hvordan få tilbudet?

Det er NAV veiledere, OT Rådgivere og ungdomsveileder i videregående skole (SE) og evt. andre samarbeidspartnere som kan søke ungdommen inn til Dampen. 

Kontakt Dampen

Tlf: 47 76 93 01

Adresse 

Strømsbuveien 61
4836 Arendal  

Dampen logo - Klikk for stort bilde