Fosterhjem

Når et barn trenger et fosterhjem jobber vi for at barnet skal kunne fortsette å bo hos øvrig familie, slekt eller venner, eller i det nærmiljøet barnet kjenner fra før. Sammen bygger vi laget rundt barnet. 

Fosterbarn trenger hverdagen du allerede mestrer. Du har mulighet til å bli fosterforelder til noen som trenger akkurat deg. De vanskelige dagene møter vi sammen.

Bli fosterhjem?

I hverdagen møter barn mange trygge voksne. Derfor leter vi i nærmiljøet først. 

Vi setter stor pris på alle som viser interesse for hjelpe de barna som trenger det. Ta kontakt med oss for en uforpliktende prat. Sammen finner vi veien videre. 

Hva kreves for å bli fosterhjem?

Barn som skal flytte til et nytt hjem, trenger fosterforeldre som har forutsetninger for å gi dem omsorg, støtte og trygghet.

Les mer om hva som kreves for å bli fosterhjem.

Hva tilbyr vi?

Vi har lang og bred erfaring med å jobbe med fosterhjem, og er opptatt av å være der for dere under hele prosessen. Vi er opptatt av vi skal ha god dialog, og at dere får tett oppfølging, veiledning og kurs. 

  • Vi veileder og ivaretar dere som fosterfamilie, inkludert deres egne biologiske barn.  
  • Vi har tett samarbeid med andre instanser rundt fosterbarna slik som for eksempel skole, barnehage, PPT, ABUP. 
  • Sammen bygger vi laget rundt barnet.

Godtgjøring og rettigheter 

Som fosterforelder utfører du et omsorgsoppdrag på vegne av barneverntjenesten, og du får godtgjøring. 
Les mer om godtgjøring.