Bli hybelfamilie

Hva er en hybelfamilie?

Barneverntjenesten har løpende behov for hybelfamilier til ungdom som trenger noe oppfølging.

Som hybelfamilie får du dekket husleien av barnevernstjenesten eller NAV, samt at vi garanterer for depositum. I tillegg tegner vi en oppdragsavtale med deg hvor du får noe godtgjøring for å følge opp ungdommen.

Oppdraget tilpasses hva ungdommen trenger og trappes ned etter hvert som ungdommen blir mer selvstendig. Ungdommens behov varierer, men det kan være  snakk om:

  • vekking
  • hjelp til å handle
  • følge opp litt for å se at ungdommen greier å holde orden på praktiske ting
  • kjøre til legetime
  • inviterer på middag m.v.  

Hvem kan være hybelfamilier?

Vi  søker etter deg som har tid og engasjement og omsorg for ungdom. Du er støttende, men har evne til å respektere ungdommens behov for selvstendighet.

Du/dere må levere tilfredsstillende politiattest for de voksne som bor i familien.

Ta kontakt med barneverntjenesten hvis du er interessert i å bli hybelfamilie.