Logoped

Hva tilbyr vi?

Vi hjelper skoler og barnehager i arbeidet med problemstillinger innenfor logopedfeltet. Vi gir også råd og veiledning til foresatte.

Hvem kan få tilbudet?

Målgruppen er barn og ungdom mellom 0 – 16 år. 

Hvordan få tilbudet?  

Hvis det er behov bistand fra logoped kan barnet meldes opp til ressursteam logoped. Dette gjør barnehagen eller skolen. Saken skal alltid drøftes i ressursteamet før en eventuell henvisning. 
 
For å få time hos ressursteamet kan skolen eller barnehagen sende en e-post til en av kommunens logopeder. Skriv en kort og anonym beskrivelse av problemstillingen. Ikke send sensitiv informasjon på e-post. 

Slik henviser du

Hvis ressursteam logoped har anbefalt å henvise, kan barnehagen eller skolen gjøre det.  Foresatte må samtykke i henvisningen.

Hvis du er foresatt og bekymret for ditt barn, ber vi deg først ta kontakt med barnehagen eller skolen barnet ditt går i.   

Dette må legges ved skjemaet: 

Skjema - henvisning til logoped

Hva koster det?

Tjenesten er gratis.