Vindkollen, Kilsundveien

Offentlig ettersyn av planforslag for Vindkollen. Formålet med planforslaget er 9 nye boenheter. Frist for merknader er 2. mai.

Arendal kommuneplanutvalg har i møte 11. mars 2020 vedtatt å legge forslag til detaljreguleringsplan for Vindkollen, Kilsundveien ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslovens §12-10.

Formål

Formålet med planforslaget er å skaffe hjemmel for å for å etablere inntil 9 boenheter med adkomst fra fylkesvei 127.

Merknader/frist

Har du merknader til planforslaget sendes de skriftlig til postmottak@arendal.kommune.no eller Arendal kommune, Postboks 123, 4891 Grimstad, innen 2. mai 2020