Parkveien-Blødekjær

Bystyret vedtok 24. januar detaljplan for nevnte område. Formålet er tilrettelegging for sykkel-, gang- og kollektivtransport. Klagefrist 25. februar 2019.

Arendal bystyre har i møte 24. januar 2019,  PS 19/8, vedtatt ovennevnte plan med tilhørende reguleringsbestemmelser,  i henhold til pbl. § 12-12

Formål

Hensikten med planen er å legge til rette for et vegsystem som prioriterer sykkel-, gang- og kollektivtransport på veistrekningen fra krysset til Håvet/Kuben og ned til Blødekjær.

Klage/frist

Vedtaket (planen og tilhørende bestemmelser) kan påklages til Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato, i henhold til pbl. 12-12.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes innen 25. februar 2019 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no

Innløsning/erstatning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. plan- og bygningslovens §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.

Fant du det du lette etter?