Østregate 12

Varsel om oppstart av planarbeid. Formål er å bevare og restaurere metodistkirken. Frist for merknader 10. januar.

Melding om oppstart av detaljregulering for Østregate 12 i Arendal kommune

På vegne av forslagsstiller; representert av BGM Arkitekter AS, og i medhold av pbl. 12-8, kunngjøres oppstart av planarbeid for et ca 1,7 daa stort areal i Østregate 12 i Arendal kommune. Planen utløser ikke krav om konskvensutredning.

Område    

Planområdet er hovedsakelig eiendommen gnr/bnr. 501/ 622, men tar også med noe av kommunens areal på Fløyheia, gnr/bnr. 507/ 56, samt del av Østregate og Hylleveien for å sikre god tilpassing og adkomst.

Formål

Hensikten med planen er å bevare og restaurere metodistkirken for bruk som selskapslokale med tilhørende overnatting, rive tilbygget fra ca. 1965 og erstatte dette med leilighetsbygg for ca. 8-10 leiligheter. Det er planlagt parkering i kjeller og adkomst til Hylleveien. Det er tenkt takterrasse og gangadkomst til Fløyheia. 

Merknader/frist

Har du innspill til planarbeidet sendes de innen 10. januar 2022 til:
BGM Arkitekter AS
Nygata 3
4876 GRIMSTAD
eller  e-post sidsel@bgm.no
Telefonhenvendelser gjøres til Sidsel Brabrand Urfjell tlf. 90 01 63 96