Klinkelia

Varsel om oppstart av planarbeid for oppheving av plan for Klinkelia, vedtatt 21. juni 1967. Frist for merknader 22. april 2019.

Arendal kommune starter arbeid med å oppheve gjeldende reguleringsplan for Klinkelia.

Område

Reguleringsplanen ble vedtatt 21. juni 1967. Kun de nordre delene av reguleringsplanen ble bygd ut. I 2003 ble den midtre delen av reguleringsplanen tilsidesatt av LNF-formål i kommuneplanen. I 2012 ble sørlige deler av planen omregulert, her gjelder reguleringsplan for Nylund. Kommuneplanen angir områdene med formål bolig, LNF (landbruk- natur- og friluftsliv) og hensynssone for videreføring av reguleringsplan.

Formål

Formålet med opphevingen er å forenkle byggesaksbehandlingen i allerede utbygde områder. Planen er av eldre dato, og det er derfor vanskelig for kommunen å saksbehandle tiltak på eksisterende eiendommer etter reguleringsplanen. Vi ønsker å gjøre dette enklere av hensyn til dagens beboere. Planarbeidet vil videre utrede følgene ved å oppheve gjeldende reguleringsplan.

Merknader/frist

Har du merknader sendes de  skriftlig innen 22. april 2019 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no

Fant du det du lette etter?