Hove leirsenter

Detaljplan for Hove leirsenter ble vedtatt 28.03. Formålet er oppføring av nasjonalparksenter. Klagefrist 29. april 2019.

Bystyret vedtok i møte 28. mars 2019, PS 19/36 detaljplan for del av Hove leirsenter, jfr. pbl. § 12-12.

Vedtaket betyr at reguleringsplanen er endelig.

Formål

Planen åpner for oppføring av nasjonalparksenter. I tillegg legges til rette for noe videreutvikling av leirområdet.

Område

Planområdet ligger på gnr. 210, bnr. 1, mellom Hoveveien og verneskogen. Området er på drøyt 109 daa.

Klage/frist

Vedtaket kan påklages Fylkesmannen innen 3 uker fra kunngjøringsdato.

Eventuell klage fremsettes skriftlig og sendes innen 29. april 2019 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no

Krav/innløsning

Eventuelt krav om innløsning og erstatning for tap ved reguleringsplanen jfr. pbl. §§15-2 og 15-3 må være fremsatt senest 3 år etter denne kunngjøring.

Fant du det du lette etter?