Arendal legevakt og kommunal øyeblikkelig hjelp

Offentlig ettersyn av forslag til detaljplan. Formålet er interkommunal legevakt, KØH og korttidsavdeling. Frist for merknader 1. juli.

Kommuneplanutvalget vedtok i møte 08. mai 2019, sak 19/50 å legge forslag til detaljreguleringsplan for Arendal legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp og korttidsavdeling ut til offentlig ettersyn.

Område

Planområdet ligger på østsiden av Arendal sykehus.

Formål

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et nytt bygg for interkommunal legevakt, kommunal øyeblikkelig hjelp (KØH) og korttidsavdeling.

Mellom det nye bygget og Arendal Sykehus legges det til rette for å etablere en intern forbindelse i form av bru eller kulvert som vil gi god tilgjengelighet mellom de to bygningene.

Høring/offentlig ettersyn

Planforslaget er lagt ut på servicesenteret i rådhuset, Sam Eydes plass 2, fra 18. mai 2019 til 1. juli 2019.

Merknader/frist

Har du  merknader til forslaget sendes de skriftlig innen 1. juli 2019 til:
Arendal kommune
Postboks 123
4891 Grimstad
, eller postmottak@arendal.kommune.no

Fant du det du lette etter?