Klima og miljø

Klima- og energiplanen er en plan for hele Arendalssamfunnet, som viser hvordan byen kan nå målet om 1 tonn utslipp av klimagasser pr innbygger i 2040.