Ladeplan for elbåter

Arendal kommune har fått penger fra Klimasats/Miljødirektoratet for å planlegge hvor det bør bli mulig å lade elbåter. Det er laget en ladeplan for Arendal, og en ladeplan fra Agder til indre Oslofjord. 

Ladeplan for elbåter, fra Agder til indre Oslofjord

Hva?

Arendal kommune har sammen med Agder fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune fått penger fra Miljødirektoratets Klimasatsordning for å planlegge hvor det bør bli mulig å lade elbåter fra Agder til indre Oslofjord. Asker kommune har også bidratt i arbeidet.

Hvordan?

Asplan Viak fikk konsulentoppdraget. Kommunene langs kysten ble invitert til å melde fra om status for ladepunkt for elbåt; Hvor har de ladepunkt nå, hvor planlegges det ladepunkt og hvor ønskes det ladepunkt. Der det ikke ble meldt inn noe ladepunkt, har prosjektgruppa foreslått plassering.

Klimasatsprosjektet Ladeplan for elbåt, fra Agder til indre Oslofjord ble avsluttet 1.3.2023.

Ladekart og rapport

Ladekartet viser status for ladepunkter langs kysten fra Flekkefjord til Asker. Kartet viser hvor det er ladepunkt, type lading, planlagte ladepunkt, rekkevidde og anbefalte ladepunkt. 
Gå til ladekartet.
Les ladeplan for elektriske fritidsbåter, fra Agder til indre Oslofjord

Ladeplan for elbåter i Arendal 

Tidsplan

23.03.23: Informasjonsmøte med presentasjon av ladeplan

Klimasats-prosjektet «Ladeplan for elbåter fra Agder til Indre Oslofjord» er nå ferdig. I informasjonsmøte mandag 27. mars ble planen presentert. 

17.02.22: Informasjonsmøte om Ladeplan fra Agder til indre Oslofjord

Se opptak av informasjonsmøte om ladeplan.

17. -18. juni 2022: Lydløs elbåtfestival

På festivalen vil ladekartet for for elbåter, fra Agder til indre Oslofjord, bli presentert. 

Ladekart

I kartet finner du informasjon om status for ladepunkter langs kysten fra Flekkefjord til Asker. Det viser hvor det er ladepunkt, type lading, planlagte ladepunkt og anbefalt ladepunkt. Kartet viser også rekkevidde. 

Du kan velge kartlag ved å klikke på boksen nede til høyre, og du kan aktivere og deaktivere tegnforklaring i boksen nede til venstre. Klikk på kartpunktet for å få mer informasjon. 

Gå til ladekartet.

August - september 2021

Ferdigstillelse og sluttrapportering.

Ferdig plan

Mai og juni 2021

Utvikling av rapport, høringsrunde. 

Ladeplan for elbåter i Arendal - utkast til høring

Mars - april 2021

Definisjoner, personas, scenarioer, kartskisser og prototype.

Januar og februar 2021

Forundersøkelser, dybdeintervjuer, kartlegginger og spørreundersøkelse. 

Vi ønsker å forstå mer om dagens båtbruk, og forventninger til fremtiden. Derfor har vi blant annet bedt om innspill fra deg som bruker båt i Arendal, enten du bor her eller er på besøk.
Spørreundersøkelsen er nå avsluttet. Her er en oppsummering av resultatene.