Elektrifisering av fritidsbåter – go:LEIF

Arendal kommune er prosjektdeltager i prosjektet go:LEIF. Elbåtladeprosjektet har som mål å være en del av den grønne omstillingen gjennom elektrifisering, smart teknologi og bærekraftige forretningsmodeller.

Skagerrakregionen, med sin utpregede fritidsbåtkultur, mange havner, marine destinasjoner og en tradisjon for båtproduksjon, har gode forutsetninger for rask omstilling. Her finnes også relevante teknologileverandører og kunnskap innen kjøretøyelektrifisering. 

Prosjektets arbeidsområder

  • Øke interesse og kompetanse innen elbåter og elbåtlading blant havner, kommuner og båtinteresserte.
  • Tilby test-ladere for demo- og bedriftssamarbeid.
  • Styrke teknologiutvikling og regionens næringsliv på aktuelle områder.
  • Kartlegge bruk av fritidsbåter for kunnskapsbygging
  • Forretningsmodeller for lading, effekt på strømnett og potensial for å kombinere båtlading med fornybar energiproduksjon.

I prosjektet, som startet i mars 2023, deltar svenske og norske fritidshavner, kommuner/fylkeskommuner, næringskontorer, tekniske eksperter og forskere. Prosjektet har til hensikt å tilrettelegge for ladepunkter langs kysten fra Gøteborg i Sverige til Agder i Norge, samt opprette en digital plattform for forbrukerinformasjon og ladekart. Prosjektet vil også holde workshops for kunnskapsutveksling, danne et regionalt næringsnettverk og gjennomføre to nordiske konferanser.

Prosjektdeltakere

Innovatum Vitenpark, Agder fylkeskommune, Arendal kommune, Business Region Gøteborg, Foreningen Lydløs, Fyrbodals kommunalförbund, Grefab, Göteborgs kommunalförbund, LEVA, Lysekils kommun, RISE og USN Universitetet Sørøst-Norge.

go:LEIF medfinansieres av EU-programmet Interreg Öresund-Kattegat-Skagerrak og satsingsområdet Grønn omstilling.