Europan 17 - Krøgenes

Krøgenes er med som prosjektområde i den internasjonale arkitektkonkurransen Europan, for å se på muligheter for verdiøkning og styrke funksjonaliteten til området. 

Hva 

Arendal kommune har meldt inn Krøgenes til den internasjonale arkitektkonkurransen Europan. Europan er en konkurranse for unge arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere under 40 år. Europan har som mål å bidra til nyskaping innen byplanlegging og arkitektur, styrke lokal ekspertise og medvirkning, samt å legge til rette for oppdrag til unge arkitekter.

Hvordan 

Målet med arkitektkonkurransen er å få inn forslag til hvordan Krøgenes-området kan transformeres og utvikles til et levende knutepunkt med boliger, arbeidsplasser og næringsliv av god kvalitet og med bærekraftige løsninger og økt verdiskaping for både klima og lokal økonomi. Arendal kommune har satt ned en arbeidsgruppe som har utarbeidet programmet som arkitektkonkurransen baserer seg på og som følger prosessen med arkitektkonkurransen. 

På Europans nettside om Krøgenes kan arkitekter, landskapsarkitekter og planleggere nå melde seg på. 

Lenke til Europan sin internasjonale nettside

Lenke til Europan sin norske nettside

Kontakt oss 

Ragnhild Marie Hammer 
Prosjektleder for Europan 17 - Krøgenes 

Ole Andreas Liljedahl Sandberg 
Kontaktperson for næringslivet på Krøgenes

Fremdrift

27. september 2023

Utstilling av arkitektforslag på biblioteket i Arendal.

De 12 arkitektforslagene til Krøgenes stilles ut på biblioteket i Arendal. Utstillingen er åpen fra 27. september til 31. oktober.

31. juli 2023

Fristen for å sende inn arkitektforslag gikk ut.

27. mars 2023

Arkitektkonkurransen lanseres

Arkitektkonkurransen er nå offentliggjort og arkitekter kan nå melde seg på konkurransen på Europans nettside om Krøgenes

Høsten 2022

Programutvikling

Arendal kommune har jobbet med innholdet til programmet i Europan 17. I tillegg har kommunen hatt medvirkningsmøter og workshop med eiere på Krøgenes for å få innspill til programmet og fremtidstankene til de involverte. 

Våren 2022

Søknad om Krøgenes som prosjektområde i Europan 17

Arendal kommune søkte om å få Krøgenes med i den internasjonale arkitektkonkurransen. Søknaden ble godkjent av Europan Norge.