E18 Dørdal - Grimstad: interkommunalt plansamarbeid

Kommunedelplan for ny E18 mellom Dørdal og Tvedestrand og Arendal-Grimstad er vedtatt. 

Vedtatte plandokumenter

Kommunedelplan for ny E18 mellom Dørdal og Tvedestrand og Arendal-Grimstad er nå vedtatt i alle åtte kommuner. 
Alle vedtatte plandokumenter

Arendal kommune

Behandling i kommuneplanutvalget 19. september 2019
Behandling i Arendal bystyre 26. september 2019

Interkommunalt styre

Interkommunalt styre 28. august 2019

Møter

Se møtekalender og alle saksdokumenter

Om veiprosjektet

Nye veier sin prosjektside om E18 Dørdal - Grimstad.

Arkeologiske registreringer: Aust-Agder fylkeskommune

Kontakt 

Per Kristian Lunden
Styreleder
Tlf.: 91 64 85 22

Håkon Håversen
Plankoordinator
Tlf.: 90 84 21 01

Styret
Per Kristian Lunden  
Tlf.: 91 64 85 22
Marianne Landås 
Tlf.: 95 23 58 95
Inger Løite 
Tlf.: 40 06 07 72
Terje Eikin 
Tlf.: 99 45 06 88
Kjetil Glimsdal 
Tlf.: 90 05 98 37
Grunde Wegar Knudsen 
Tlf.:  91 67 83 52
Hallgeir Kjeldal
Tlf.: 95 03 27 82
Kjetil Torp
Tlf.: 95 06 63 18