Slik kan du forberede deg

Ta ansvar for din egen beredskap

Egenberedskap handler om at du og de du har rundt deg har forberedt dere på å kunne klare dere selv de første dagene i en krise. Egenberedskap starter med at du tenker over hvordan en krise kan påvirke deg og livet ditt. Hvordan kan du sørge for å dekke dine grunnleggende behov ved en krise?

Dette bør du har egenberedskap for

Du finner råd om egenberedskap fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på sikkerhverdag.no.

DSBs liste over hva du bør ha hjemme