Jodtabletter

Hva jodtabletter hjelper mot

Tablettene gir beskyttelse mot radioaktivt jod ved atomulykker. Ved en atomulykke kan radioaktivt jod spres via luften og tas opp i skjoldbruskkjertelen når du puster inn forurenset luft og/eller inntar forurenset mat og drikke. Tilskudd av naturlig jod blokkerer opptaket av radioaktivt jod i skjoldbruskkjertelen og reduserer risikoen for å få kreft i skjoldbruskkjertelen. Jodtabletter beskytter bare mot radioaktivt jod, og ikke mot andre radioaktive stoffer. 

Hvem som kan ha behov for tabletter

Personer under 40 år, gravide og ammende skal ta jodtabletter hvis de eksponeres for radioaktiv jod ved atomulykker. Det er myndighetene som gir råd om når det er anbefalt å ta tablettene. 

Når du skal ta jodtabletter

Det er myndighetene som gir råd om når du skal ta jodtabletter. Det er anbefalt å ha jodtabletter som en del av egenberedskapslageret i hjemmet. Råd om å ta tablettene vil ofte bli gitt sammen med et råd om å oppholde seg innendørs i opptil 2 døgn. Det er derfor viktig å ha tabletter i egenberedkapslageret hjemme. 

Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) har svart på mange spørsmål om jodtabletter på nettsiden sin. 

Utlevering av tabletter

Ved varsling fra myndighetene om å ta jodtabletter, kan de som ikke har tabletter i sitt egenberedskapslager hente til de i husstanden som er i målgruppen for tabletter. Arendal kommune organiserer utlevering av jodtabletter til personer i målgruppen, når myndighetene har gitt råd om det. Tablettene deles ut på/ved de kommunale grunnskolene.

Sørlandet sykehus har nok jodtabletter til innlagte pasienter i målgruppen i sitt beredskapslager.

Arendal kommune har ikke beredskapslager av jodtabletter til tilreisende og besøkende. Eiere av fritidsboliger bør ha et eget beredskapslager i hyttene sine. 

Vi anbefaler alle i målgruppen, personer under 40 år samt gravide og ammende, å ha jodtabletter hjemme som en del av egenberedskap hjemme. 

Hvordan du får beskjed

Dersom myndighetene gir råd om at innbyggere i målgruppen skal ta jodtabletter, vil Arendal kommune sende SMS-varsel. 

Atomberedskap

Radioaktiv forurensning og stråling kan gi helseskader. Dersom en atomhendelse rammer oss, vil Kriseutvalget for atomberedskap komme med råd eller pålegg om hvordan vi kan beskytte oss. Hold deg orientert via internett, tv og radio.

Atomberedskap - hva kan jeg gjøre?
Atomberedskap - informasjon på flere språk