Gaza og Arendal kommunes beredskap

Er du direkte berørt og trenger å snakke med noen om konflikten i Midtøsten?

Hvis du har slektninger eller andre nært berørte som er skadet eller døde i konflikten, kan du ta kontakt med kommunens psykososiale kriseteam.

Kriseteamet kontaktes ved å ringe Legevakta på 116 117. Det er Legevakta som vurderer hvem som trenger hjelp fra psykososialt kriseteam.
Les mer om kriseteamet.

Trenger du noen å snakke med?

Kommunen har også tilbud til deg som ikke er direkte berørt, men som likevel har behov for noen å snakke med.  
Ta kontakt for å få hjelp.
Se oversikt over nettsider og chattetjenester.

Informasjon til barnehager og skoler

Alle skoler og barnehager er bedt om å ha ekstra oppmerksomhet rundt implikasjonene av situasjonen i Midtøsten, blant annet ved å:

  • ha oppmerksomhet rundt enkeltbarn som er særlig berørt
  • ha oppmerksomhet rundt frykt hos barn og reaksjoner på inntrykkene de får med seg
  • bidra med kunnskap og fakta, uten å ta politiske standpunkt 

Informasjonsskriv til barnehager og skoler i Arendal

Det er sendt ut et infoskriv til alle barnehager og skoler i kommunen. Her er et utdrag: 

Det kommer klart frem at denne situasjonen påvirker mange barn og unge i området og at det vekker sterke følelser, spesielt blant personer med tilknytning til gruppene som berøres sterkest av krigen.

Det legges vekt på å gi spesiell oppmerksomhet til barn som er direkte berørt av konflikten, samt å være oppmerksom på reaksjoner hos barn generelt. Ansatte skal utvise profesjonalitet når de diskuterer konflikten, og det fokuseres på fakta og situasjonen for dem som er uskyldig rammet.

Ansatte i kommunen bør bidra til å skjerme barn fra sterke inntrykk som kan komme fra bilder og filmer knyttet til konflikten.

Fokuset legges på hvordan konflikten håndteres, og at barnehagen og skolen skal være trygge og inkluderende for alle barn uavhengig av bakgrunn.

Aktiviteter knyttet til FN, til menneskerettigheter og barnekonvensjon foreslås som en måte å engasjere barna på. Det oppfordres også til å ta i bruk UDIR sitt materiell knyttet til krig og konflikt.