Bra i fritiden

Mestring, glede og læring

- for alle

- for de minste

- for de litt større

- for ungdom

- for alle

Biblioteket - utlån av bøker, lydbøker, filmer

Hva er tilbudet: Tilgang til bøker o.a. materiale Utlån av bøker, e-bøker, lydbøker, filmer, tidsskrifter, cd-rom. Vi tilbyr bruk av pc, xbox, ipad på biblioteket.
Målgruppe: Tilbudet er gratis og for alle
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Arendal bibliotek

Fritidsaktiviteter - hjelp til deltakelse

Hva er tilbudet: Bistand og veiledning om hva som finnes i distriktet, aktiv følging og deltakelse i overgangsfaser, ved oppstart osv. Vi hjelper å skaffe opplevelseskort, økonomisk bistand til fritidsaktiviteter fra NAV og Barneverntjeneste der dette er mulig. Målet er å få flest mulig barn og unge i aktivitet, knytte dem opp mot positive fritidsarenaer og miljøer for å forebygge marginalisering
Målgruppe: Barn og unge
Kontakt: Forebyggende tjenester

Fritidsaktiviteter - dekke utgifter

Hva er tilbudet: Kommunen kan dekke utgifter til barns fritidsaktiviteter i form av kursavgift/medlemskap/årskontingent etter en kartlegging av foreldrenes økonomi og barnets behov. Målet er å sikre barn gode fritidsaktiviteter og anledning til å delta i sosialt samspill med andre jevnaldrende
Målgruppe: Barn med barnevernstiltak og barn i familier med lav inntekt
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Barnevernstjenesten og NAV Arendal

Fritidsaktiviteter - opplevelseskort

Hva er tilbudet: Vi kan dekke kontingent til 1 fritidsaktivitet per skolebarn per skoleår, samt rimelig og nødvendig tilhørende utstyr til den aktiviteten vi betaler for. Målet er at familiens økonomiske situasjon ikke skal hindre barn og unge i å delta i fritidsaktiviteter.
Målgruppe: Barn 6-18 år i familier med lav inntekt
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Opplevelseskort

Fritidskontakt

Hva er tilbudet: Mennesker i alle aldre som er isolert pga. sykdom eller funksjonshemming, kan få hjelp til å delta i vanlig fritidsaktivitet, bli med i gruppetilbud eller få oppfølging en til en. Målet er en meningsfylt fritid og et mer sosialt liv.
Målgruppe: De som er isolert pga. sykdom eller funksjonshemming
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Tjenestekontoret

Støttekontakt - barnevern

Hva er tilbudet: Barneverntjenesten kan gi hjelpetiltak i form av støttekontakt dersom det kan knyttes til behov hos barnet. Målet med å få støttekontakt er å gi tilbud om fritidsaktiviteter, videreutvikle sosial kompetanse.
Målgruppe: Barn med barnevernstiltak som har behov for tilbudet
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Barnevernstjenesten

- for de minste

Arrangementer for barn

Hva er tilbudet: Konserter, ulike kulturtilbud, teaterforestillinger, verksteder – GRATIS inngang for å kunne gi tilbud til alle barn uavhengig av familiens økonomiske situasjon.
Målgruppe: Barn i barnehagealder 
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Kulturnettverket

Babysang og åpen helsestasjon

Hva er tilbudet: Vi ønsker velkommen til "Drop inn" på helsestasjonen hver mandag fra kl. 11:00-13:00 (vi følger skoleruta). Første timen er det musikkstund hvor vi lærer språk med rim, rytme, regle, bevegelse og melodi. Målet er å skape musikk- og språkglede, samt integrering. Samlingen er gøy, samtidig som fremmedspråklige nyinnflyttede foreldre kan lære litt norsk og de bidrar med å dele sine musikalske tradisjoner (Her kan de prøve å snakke norsk uten at det de sier behøver å ha mål og mening). Ande timen er helsesøster til stede for veiledning og spørsmål. Samarbeid mellom kulturenheten og helsestasjonen.
Målgruppe: Barn 0-5 år og foreldre
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Arendal Helsestasjon

Biblioteket - eventyrstund

Hva er tilbudet: Eventyrstunder, lesestimulering, leseopplevelse, høytlesing med litt sang
Målgruppe: Barn under skolealder
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Arendal bibliotek

Biblioteket - familielørdager

Hva er tilbudet: Opplevelser for barna og familien. Arrangementer med forestillinger og lageverksted
Målgruppe: Barn 2-9 år og deres familier
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Arendal bibliotek

- for de litt større

Biblioteket - leseklubb for barn

Hva er tilbudet: Medlemskap i en leseklubb, hvor vi treffes seks ganger pr semester. Målet er leseopplevelse, lesestimulering, fellesskap 
Målgruppe: 9-12 år 
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Arendal bibliotek

Ferietilbud - kreativt verksted i skoleferier 

Hva er tilbudet: Fritidsaktiviteter og fellesskap i skolens ferier. Et kreativt verksted der barn/unge kan være med å skape i samarbeid med lokale kunstnere.
Målgruppe: 6 - 12 år
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Arendal bibliotek

Ferietilbud - Opplevelseskort

Hva er tilbudet: Vi tilbyr ferieturer i vinterferie og sommerferie etter «førstemann til mølla»-prinsippet. Det er også enkelte dagsturer gjennom året. Vi har også et opplegg på 17. mai på Kilden i Arendal, med pølser og kaker. Målet er å forhindre «utenforskap» grunnet familiens økonomiske situasjon 
Målgruppe: Barn 6-18 år og foresatte/foreldre med lav inntekt
Kreves vedtak: Ja
Kontakt: Opplevelseskort

Drama og teater på kulturskolen

Hva er tilbudet: Opplæring i de grunnleggende ferdighetene innen drama, teater og produksjon. Gruppeundervisning. Pr i dag får elever 6-13 år innføring i ulike teknikker, og har ulike visninger. Elever 13 – 18 år setter opp produksjoner/teaterforestillinger. Fokus på gruppen og gruppesamspill. Kulturskolen er avhengig av at elevene betaler semesteravgift, men i enkelte tilfeller kan vi tilby elever som har behov for det gratis plass i en begrenset periode. Barn som har rett på opplevelseskort vil kunne få dekket semesteravgiften. Det kan likevel være andre forhold enn økonomiske som gir grunnlag for å vurdere om noen har spesielt behov, og da ber vi dere ta kontakt med oss for å finne gode løsninger.
Målgruppe: 6-18 år
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Kulturskolen

Kom og prøv på kulturskolen

Hva er tilbudet: Prøv sang og ulike instrumenter, kanskje du finner akkurat ditt instrument? Kom og prøv er gratis og åpent for alle. Åpent på Munkehaugen en gang pr. måned, i kulturskolens SKATT uke.
Målgruppe: 8-100 år
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Kulturskolen

Kulturskolekoret

Hva er tilbudet: Dette er et lavterskel – kom i gang tilbud med fokus på sang, bevegelse, samspill, glede og vennskap. VI øver inn sanger og regler i ulike sjangere og fra ulike land. Ukentlig tilbud. Koret vil ca. en gang pr. måned øve sammen med orkester – noe som forbereder, motiverer og inspirerer til ulike opptredener.
Målgruppe: Barn 6-12 år
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Kulturskolen Vi ønsker at dette blir et tverrfaglig samarbeid, et integreringsprosjekt - så ta gjerne kontakt for samarbeid!

Sang og musikk på kulturskolen

Hva er tilbudet: Ulike tilbud i sang, gitar, musikkteknologi, piano, perkusjon/trommer, ulike korpsinstrumenter, bass/el.bass, fiolin, chello, saxofon. Kulturskolen er avhengig av at elevene betaler semesteravgift, men i enkelte tilfeller kan vi tilby elever som har behov for det gratis plass i en begrenset periode. Barn som har rett på opplevelseskort vil kunne få dekket semesteravgiften. Det kan likevel være andre forhold enn økonomiske som gir grunnlag for å vurdere om noen har spesielt behov, og da ber vi dere ta kontakt med oss for å finne gode løsninger.
Målgruppe: 6-100 år
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Kulturskolen

Fritidsaktiviteter på skolene - fritidsmedarbeider

Hva er tilbudet: Fritidstilbudet skjer på skolene og varierer fra skole til skole. De aktiviserer elevene i friminutter, driver fritidsklubber, arrangerer sjakkturnering, spill, leker, konkurranser med premier, et sted å "chille" i sofaen, juleverksted, hip-hop kurs. Målet er å tilby gratis lavterskeltilbud i nærområdet, og vi ønsker spesielt å få med dem som ikke fra før er med på organiserte aktiviteter. Vi skape gode opplevelser sammen og utvider barnas sosiale nettverk. Fritidsmedarbeiderne er ansatt på skolene, men kulturenheten har faglig oppfølging og fordeler aktivitetsmidler
Målgruppe: 1.- 10. klasse
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Den enkelte skole

- for ungdom

Animanga, japansk tegneseriefestival

Hva er tilbudet: Japansk tegneseriefestival. Foredrag og arrangementer med utgangspunkt i japansk tegneserietradisjon
Målgruppe: 12 år og oppover
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Arendal bibliotek

Café Frekvens

Hva er tilbudet: Rusfri møteplass og café med forskjellige kurs tilbud, foto, barista og åpen mikrofon. Tiltaket varer til 1 april.  Åpent onsdag – tors 16- 20.00
Målgruppe: 16 - 25 år
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Kulturnettverket

Gratis bandrom

Hva er tilbudet: Gratis bandrom for viderekommende på Munkehaugen
Målgruppe: 18+
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Kulturnettverket

Kulturskolen

Hva er tilbudet: Ulike tilbud i sang, gitar, musikkteknologi, piano, perkusjon/trommer, ulike korpsinstrumenter, bass/el.bass, fiolin, chello, saxofon. Kulturskolen er avhengig av at elevene betaler semesteravgift, men i enkelte tilfeller kan vi tilby elever som har behov for det gratis plass i en begrenset periode. Barn som har rett på opplevelseskort vil kunne få dekket semesteravgiften. Det kan likevel være andre forhold enn økonomiske som gir grunnlag for å vurdere om noen har spesielt behov, og da ber vi dere ta kontakt med oss for å finne gode løsninger.
Målgruppe: 6-100 år
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Kulturskolen

Marka Fritidsklubb

Hva er tilbudet: Marka Friluft (også kjent som bare Marka/ Marka fritidsklubb) er et gratis fritidstilbud. Det er ingen binding, medlemsavgift eller forpliktelser. Med Marka ønsker vi å ta friluftslivet til det nære og fokusere på gruppen og den sosiale læringen, samtidig som vi prøver oss på et bred spekter av utendørsaktiviteter gjennom året. Målet er å gi rom for felles opplevelser med fokus på erfaring, mestring og samarbeid.
Målgruppe: Ungdommer i 7.-10. klasse
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Friluft Sør

Friluftsliv og naturbaserte aktiviteter

Hva er tilbudet: Vi arrangerer flere helgeturer i løpet av året: Vintertur med snøhuleovernatting. Vår/sommertur med kano/kajakk. Sensommertur med fjell/kano. Høsttur med generelt friluftsliv. Ski-/alpintur i desember (Turen går over to dager og har en egenandel på 500,- med mulighet for friplasser)
Målgruppe: 7.-10. klasse
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Friluft Sør

Gratis gitarkurs

Hva er tilbudet: Opplæring Gratis gitarkurs på Munkehaugen 
Målgruppe: 15- 18 år
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Kulturnettverket

Kilden aktivitetssenter

Hva er tilbudet: Kilden er åpen for ungdom som ønsker å drive egen initiert aktivitet, eller aktivitet sammen med lag og foreninger.  Her tilbys ungdom nøkkelkort, og booker seg inn på ulike rom, for å drive ønsket aktivitet.  Gratis mat alle dager.
Målgruppe: 13 - 30 år
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Kilden Aktivitetssenter

Kom og prøv på Kulturskolen

Hva er tilbudet: Prøv sang og ulike instrumenter, kanskje du finner akkurat ditt instrument? Kom og prøv er gratis og åpent for alle. Åpent på Munkehaugen en gang pr. måned, i kulturskolens SKATT uke.
Målgruppe: 8-100 år
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Kulturskolen

Snakkes: Arrangementer for og med ungdom

Hva er tilbudet: Snakkes lager arrangement for og av ungdom, og målet er å skape flere arrangement og aktiviteter som passer for ungdom. En ambisjoner større utearrangement vår/sommer med aktiviteter og underholdning som ungdom selv vil ha. Arrangementene skal være gratis, lavterskel og rusfrie.
Snakkescrew er ungommens egne arrangørgrupper hvor de får mulighet til å bestemme og lage sine egne arrangement, de får opplæring innenfor sitt felt og vokser på ansvar. 
Målgruppe Snakkescrew:16-20 år
Målgruppe arrangementer: 13-20 år
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Snakkes

UNGzone på Kilden Aktivitetssenter

Hva er tilbudet: Vi tilbyr musikk, biljard, bordtennis, diskotek, bandrom, studio, digitale spill og kiosk for dem som ikke er med på organisert aktivitet. UNGzone er bemannet med to voksne tre dager i uken. Tirsdag kl.14:30 – 21:00, onsdag kl.14:30 – 21:00, fredag kl.14:30 – 22:00.
Målgruppe: 13-18 år
Kreves vedtak: Nei
Kontakt: Kilden Aktivitetssenter