Bli varslet på SMS om ferietilbud, konserter og fritidstilbud

Arendal kommune vil gjerne gi god informasjon til lavinntektsfamilier om ulike gratis tilbud som kommunen og ulike organisasjoner gir. Derfor har vi opprettet ulike SMS-tjenester som man gratis kan abonnere på.

Vil du ha informasjon fra Fritidskassa - vår støtteordning for å kunne delta på en fritidsaktivitet? 

  • For å melde deg på, send: bra fritid til 1963
  • For å melde deg av, send: bra stop-fritid til 1963

 

Vil du ha informasjon om gratis ferietilbud?

  • For å melde deg på, send: bra ferie til 1963
  • For å melde deg av, send: bra stop-ferie til 1963

 

Vil du ha informasjon om gratis billetter?

  • For å melde deg på, send: bra billett til 1963
  • For å melde deg av, send: bra stop-billett til 1963