Kultur, idrett og fritid

Koronavirus 

Vi må alle fortsette å vise hensyn, holde avstand og være hjemme hvis vi er syke.
Jo flinkere vi er, jo fortere kan vi komme tilbake til en mer normal hverdag.

Koronatiltak - kultur, idrett og fritid

Nettside om koronavirus og tiltak i kommunen.