Kultur, idrett og fritid

Korona: dette gjør vi for å hindre smitte

Vi følger helsedirektoratets anbefalinger om å åpne ulike tilbud gradvis opp. Følg med på den enkelte tjenestes nettside for oppdatert informasjon om tilbudet.